RODZINA PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM KOSZALIŃSKIEGO

RPSK inaczej Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, to dzieło zainicjowane przez śp. bpa Czesława Domina mające na celu budowanie i wspieranie powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego w naszej diecezji.
Do RPSK mogą należeć duchowni i wierni świeccy, którzy codziennie poprzez modlitwę i ofiarowane cierpienia wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków.
Deklaracje przynależności do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego można otrzymać u swojego ks. Proboszcza lub w Seminarium Duchownym.

  

Zobowiązania członków RPSK:
Codzienna modlitwa w intencji:
• biskupów i kapłanów, o wzrost zjednoczenia z Bogiem i pogłębienie zaangażowania w dzieło ewangelizacji
• alumnów, o wytrwanie w powołaniu i głębokie zaangażowanie w dzieło formacyjne
• młodych ludzi, o podjęcie wezwania do służby Panu Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu zakonnym.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego