BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili. (Kan. 879)

Przygotowanie do bierzmowania trwa od II semestru kl. VII Szkoły Podstawowej do I kl. Szkoły ponadpodstwowej. W drugim semestrze kl. VII Szkoły Podstawowej rodzice wraz z kandydatami do bierzmowania zgłaszają się do kancelarii parafialnej by zgłosić wolę rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania. W pierwszych miesiącach spotkania mają charakter ogólny dla wszystkich kandydatów /Msze św., nabożeństwa liturgiczne, spotkania formacyjne itp./ a w drugiej fazie przygotowań kandydaci przygotowują się w małych grupach pod opieką wytypowanych ANIMATORÓW PARAFIALNYCH. Uwieńczeniem – minimum 2 letniego – okresu przygotowań jest udzielenie Sakramentu Bierzmowania przez Ks. Biskupa.

 

  • Przygotowanie dla kandydatów /wspólne/ odbywa się w III niedzielę miesiąca o godz. 18.00
  • Spotkania w grupach z animatorami odbywają się regularnie raz w miesiącu w czasie uzgodnionym z animatorami.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego