CARITAS

Pochylenie się nad człowiekiem ubogim, chorym, poniżonym należy do najważniejszych tradycji Kościoła katolickiego. Niesienia bezinteresownej pomocy uczy nas sam Pan Jezus. To On wkroczył między prostych ludzi, aby dawać nadzieję, przywracać zdrowie, a nawcaritaset życie. Odpowiedzią współczesnego chrześcijanina na powszechny kult siły i bogactwa, który wiąże się z odtrąceniem ludzi słabych i pozostawieniem ich własnemu losowi, powinny być solidarność i ofiarność.

W ramach Caritas diecezji obok diecezjalnej centrali Caritas i jej placówek istnieje również drugi, w znacznej mierze samodzielny, nurt pracy na szczeblu parafialnym. Wolontariusze z parafii stanowią też bezcenny potencjał ludzki i środowisko wychowawcze.

Zespół ten wspiera więc duszpasterzy w trosce o najuboższych członków wspólnoty parafialnej. Ma za zadanie mobilizować także wiernych świeckich do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem.

Grupą opiekuje się ks. Proboszcz.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego