POKUTA

W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę. (Kan. 959)

  • Wierni mają okazję do skorzystania z sakramentu pokuty każdorazowo 15 min. przed Mszą św.
  • W okresie rekolekcji, misji i innych ważnych wydarzeń w parafii wierni mają większą możliwość wyboru spowiednika i łatwiejszego skorzystania z sakramentu pokuty ze względu na większą ilość zaproszonych spowiedników z sąsiednich parafii.