I KOMUNIA ŚWIĘTA

Uroczystość I Komunii św. odbywa się w naszej parafii w II niedzielę maja, podczas Mszy św. o godz. 10.30, a jeśli grupa dzieci jest liczniejsza na dwóch Msza św. o godz. 9.00 i 12.00.
Uroczystość I Komunii Św. w roku szkolnym 2022/2023 14.05.2023 r. o godz. 10.30 i 12.00.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Eucharystii rozpoczyna się od zgłoszenia dziecka przez rodziców w kancelarii parafialnej we wrześniu, w którym dziecko rozpoczyna naukę w III klasie szkoły podstawowej.

Ponadto systematyczne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, nabożeństwach (różańcowe w październiku, majowe, czerwcowe), w Mszach św. roratnich oraz spotkaniach dla dzieci i rodziców w II niedzielę miesiąca o godz. 12.00, według ogłoszeń parafialnych.

Zgodnie z decyzją biskupa diecezjalnego dzieci do I Komunii św. przystępują w swoich parafiach. Nie może być odstępstw od tej przyjętej zasady dla całych klas (wyjątek stanowią szkoły katolickie oraz szkoły specjalne). Możliwe są odstępstwa w jednorazowych przypadkach, jeśli są one uzasadnione. Przede wszystkim jednak trzeba zachęcać rodziców, aby zaangażowali się w przygotowywanie dzieci do I Komunii św. we własnej parafii.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego