KRĄG BIBLIJNY

Celem Kręgu Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej wśród parafian, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Krąg Biblijny jest zaproszeniem do podjęcia rozmów o Biblii, do dzielenia się swoimi wrażeniami, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Jest to wspólnota doświadczania obecności Boga, pogłębiania wiary i dążenia do jedności. Pismo Święte zawsze pozostanie tym szczególnym zaproszeniem do spotkania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Krąg Biblijny to miejsce, gdzie “On – Duch Prawdy” – szczególnie obdarza nas zebranych swoimi łaskami. Analizując Słowo Boże zaczynamy “rosnąć” na Jego podobieństwo.

Zapraszamy! Spotkania odbywają się w wybrany poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej w salce na plebani.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego