AKTUALNOŚCI

REKOLEKCJE ADWENTOWE

 Tajemniczy świat Aniołów

                                Prowadzący ks. Piotr Prusakiewicz – Michaelita

NIEDZIELA 15 grudnia 2019  NIEWIDZIALNI PRZYJACIELE

  7.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

  9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

17.30 – Różaniec z Aniołami.

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną i spotkanie z młodzieżą bierzmowaną.

PONIEDZIAŁEK 16 grudnia 2019  ANIOŁ OD NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

17.30 – Różaniec z Aniołami.

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

19.00 – Konferencja: „Święty Michał – niezawodny koalicjant w duchowej walce”.

WTOREK 17 grudnia 2019  WÓDŹ WOJSKA NIEBIESKIEGO

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

17.30 – Różaniec z Aniołami.

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną, nałożenie Szkaplerzy św. Michała Archanioła.

19.00 – Film: „Broń nas w walce. Filmowa podróż z Michałem Archaniołem”.

 ŚRODA 18 grudnia 2019  JAK BYĆ W KONTAKCIE Z ANIOŁAMI

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

17.30 – Różaniec z Aniołami.

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną, zawierzenie parafii św. Michałowi Archaniołowi.

19.00 – Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła.

 

ADWENT

Roraty w naszej parafii od poniedziałku do piątku o godz. 18.00

W niedzielę, 1 grudnia, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. nawoływań proroków do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa – w każdej Mszy św. padają słowa: “abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Z Adwentem w Polsce nierozłącznie kojarzą się Roraty – Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – “Rorate coeli” (Niebiosa, spuśćcie rosę). Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa.

Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Rozpoczęcie tygodnia wiąże się z zapaleniem kolejnej świecy. W dawnych czasach podczas Rorat, król Polski kładąc płonącą świecę na ołtarzu oświadczał: „Gotów jestem na sąd Boży”, za nim czynił to prymas Polski mówiąc: „sum paratus ad adventum Domini”. Potem czynność tę powtarzali kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop powtarzając słowa króla.

Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela “Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Przez wieki Adwent miał charakter pokutny. Znalazło to wyraz m. in. w staropolskim przysłowiu: „Święta Katarzyna klucz zgubiła, Święty Jędrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz”. Na Podlasiu istniał dawniej zwyczaj „otrąbywania Adwentu” rano i wieczór przez chłopców wiejskich na ligawkach, na których przygrywali również w czasie rorat. Miało to przypominać trąby archanielskie, które poprzedzać będą Sąd Ostateczny.

Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktywności różnych bractw. Przy kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem i muzyką uświetniały celebracje, przez co przyciągały wiernych i upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. w Warszawie istniało również Bractwo Roratnie, które ze sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom ubogim.

Najstarsze wzmianki potwierdzające istnienie Adwentu pochodzą z IV w. i dotyczą terenów Hiszpanii i Galii. W Rzymie zwyczaj ten znany był od VI wieku. Za czasów papieża Grzegorza Wielkiego obejmował on cztery tygodnie przed świętami. Przez szereg stuleci istniała różnica, co do długości okresu Adwentu, między dwoma tradycjami: gregoriańską (4 tygodnie) i gelazjańską (5 tygodni). Tak było do końca XI w. Za tradycją Gregoriańską opowiedział się synod w Orleanie (999 r.). W Polsce na podstawie homiliarzy wawelskich stwierdzono, że jeszcze w XII w. obchodzono 5 niedziel adwentowych.

                                            

 

W Y P O M I N K I   2019

            „Najbliższe tygodnie to czas wspominania naszych bliskich zmarłych i odwiedzin ich grobów. Pamiętajmy również o wdzięcznej modlitwie za ich dusze – o zamówieniu Mszy św.i o wypominkach. Są to modlitwy za zmarłych wraz ze wspominaniem ich imion i nazwisk. Na wypominki przyjmujemy w zakrystii i w ciągu tygodnia w kancelarii.”

Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Nabożeństwa Wypominkowe w naszej parafii będą sprawowane codziennie od 2 listopada do końca miesiąca
o godz. 17.30.

PLAN MODLITWY WYPOMINKOWEJ

2.11 SOBOTA 17.30

Lelewela nr nieparzyste

3.11 NIEDZIELA 17.30 Za zmarłych budowniczych i dobrodziejów kościoła
4.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 Lelewela nr parzyste
5.11 WTOREK 17.30 Korczaka
6.11. ŚRODA 17.30 Bukowa
7.11 CZWARTEK 17.30 Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa
8.11. PIĄTEK 17.30 Robotnicza, Słowiańska, Sobieskiego
9.11 SOBOTA 17.30 E. Plater, Ledycka, Giełdowa
10.11 NIEDZIELA 17.30 Za poległych w obronie ojczyzny
11.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 Lutycka (domki + bloki)
12.11 WTOREK 17.30 Lipowa, Akacjowa, Wrzosowa, Miodowa
13.11 ŚRODA 17.30 Bydgoska
14.11 CZWARTEK 17.30 Zaułek, Serbska, Jaworowa, Jałowcowa, Modrzewiowa
15.11 PIĄTEK 17.30 Świerkowa
16.11 SOBOTA 17.30 Składowa, Pracownicza, Kasztanowa
17.11 NIEDZIELA 17.30 Za zmarłych biskupów i kapłanów
18.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 Kalinowa, Klonowa, Malinowa
19.11 WTOREK 17.30 Bluszczowa, Jaśminowa, Topolowa
20.11 ŚRODA 17.30 Ogrodowa
21.11 CZWARTEK 17.30 Agrestowa, Brzoskwiniowa, Jagodowa
22.11 PIĄTEK 17.30 Stańczyka
23.11 SOBOTA 17.30 Michałowskiego, Chełmońskiego
24.11 NIEDZIELA 17.30 Bez nazwy ulicy + wypominki oddane później
25.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 Wieniawskiego (domki + bloki)
26.11 WTOREK 17.30 Karłowicza, Morelowa
27.11 ŚRODA 17.30 Kossaka
28.11 CZWARTEK 17.30 Szermentowskiego, Gierymskiego
29.11 PIĄTEK 17.30 Rodakowskiego
30.11 SOBOTA 17.30 Za dzieci utracone i poronione