AKTUALNOŚCI

Okres Wielkanocny to 50 dni radości.
Trwa on od Niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 

Ten czas obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako “wielką niedzielę”.
Osiem pierwszych dni Okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości, mają więc one charakter bardzo uroczysty.

Wynika to z faktu, że prawda o Zmartwychwstaniu – największa i najradośniejsza powinna stać się osobistym przeżyciem każdego chrześcijanina. W tym przeżyciu pomocna ma być liturgia, zwłaszcza niedzieli, z których każda jest powtórzeniem Wielkanocy (stąd nazwy II, III itd. Niedziela Wielkanocy).
Ostatnim dniem oktawy wielkanocnej jest II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego.

Zewnętrznymi oznakami przeżywanego okresu wielkanocnego są: krzyż z czerwoną stułą, paschał i figura Zmartwychwstałego, umieszczone przy ołtarzu. Symbole zmartwychwstania pozostają przy ołtarzu do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Od II wieku datuje się zwyczaj obchodzenia przez chrześcijan pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego jako osobnego święta. Od IV wieku Kościół obchodzi Wielkanoc przez osiem kolejnych dni, tworzących oktawę uroczystości Zmartwychwstania. Kończy się ona w drugą niedzielę wielkanocną, czyli w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dni oktawy mają najwyższą rangę uroczystości Pańskich.

Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim, zawsze w czwartek, obchodzi się uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W Polsce od 2003
 r. jest ona przeniesiona na następującą po tym czwartku niedzielę – a więc na VII Niedzielę Wielkanocną.

Dni powszednie po tej uroczystości aż do następnej soboty włącznie stanowią czas przygotowania i oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego – Pięćdziesiątnicę. Ta uroczystość kończy Okres Wielkanocny.

W ciągu tych 50 dni radości przypada wiele ważnych świąt i uroczystości:
II Niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego
23 kwietnia – św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
IV Niedziela Wielkanocna – Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza
25 kwietnia – św. Marka, Ewangelisty
29 kwietnia – św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
3 maja – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
6 maja – św. Apostołów Filipa i Jakuba
8 maja – św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
14 maja – św. Macieja, Apostoła
VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
VIII Nie
dziela Wielkanocna – Zesłanie Ducha Świętego

 

 

        BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW        PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy żegnają się i odpowiadają: Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich  przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, ty w dzień przed  męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.
Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

 

PROCESJA Z PANEM JEZUSEM 29.03.2020 r.

Słowo kierowane przez Boga do nas podczas każdej Eucharystii, nigdy nie jest przypadkowe, zawsze odpowiada na pytania skrywane w głębi naszych serc. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o Jezusie, który jest blisko człowieka, który jest blisko każdego z nas, o Jezusie, który kocha, który płacze ze swoimi, który wskrzesza i który nade wszystko głosi Chwałę Boga Najwyższego.

“Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: “Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”.

Wielokrotnie pewnie w naszym życiu słyszeliśmy tę Ewangelię, ale w obecnie przeżywanym przez nas tak wyjątkowym czasie, Słowa te wybrzmiewają jakoś bardziej dobitnie. Marta i Maria robiły wyrzuty Panu Jezusowi “Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.” Gdybyś tu był… My wiemy, że Bóg jest z nami, zna nasze tęsknoty, obawy, lęki…
Dzisiaj 29.03.2020 r. o godz. 13.00 Kapłani nieśli w Najświętszym Sakramencie ulicą Korczaka, Pana Jezusa, by w ten sposób pobłogosławił wiernych i obudził nadzieję wśród udręczonego ludu. Nasze serca nie zostały obojętne na to Spotkanie. Z radością płynącą z głębi serc, ze łzami w oczach klękaliśmy przed przechodzącym obok nas Panem, wierząc, że wystarczy tylko jedno Słowo, aby uzdrowić nasze dusze, nasze rodziny, nasze domy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy otworzyli drzwi swoich domów i serc, dając świadectwo wiary i miłości w Zmartwychwstałego!

Bóg jest Wielki!

MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święty Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie