AKTUALNOŚCI

ADWENT

Roraty od poniedziałku do piątku o 18.00, sobota o 7.30 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna, m.in. Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. W zatwierdzonej nowej wersji przykazań kościelnych nie ma już zapisu o zakazie zabaw hucznych w czasach pokuty. Adwent nie jest w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post. Ma on bowiem charakter radosny.

Roraty – W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski.

Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: “Gotów jestem na sąd Boży”. W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

       

WYPOMINKI

„Najbliższe tygodnie to czas wspominania naszych bliskich zmarłych i odwiedzin ich grobów. Pamiętajmy również o wdzięcznej modlitwie za ich dusze – o zamówieniu Mszy św.  i o wypominkach. Są to modlitwy za zmarłych wraz ze wspominaniem ich imion i nazwisk. Na wypominki przyjmujemy w zakrystii i w ciągu tygodnia w kancelarii.”

Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Nabożeństwa Wypominkowe w naszej parafii będą sprawowane codziennie od 2 do 26 listopada o godz. 17.30.

 

Poniżej przedstawiamy plan odczytywania wypominek wg ulic naszej parafii:

2.11.22r. środa                – za zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego Kościoła

3.11.22r. czwartek          – ul. Lelewela nr parzyste

4.11.22r. piątek               – ul. Lelewela nr nieparzyste

5.11.22r. sobota             – ul. Korczaka

6.11.22r. niedziela         – za poległych w obronie Ojczyzny

7.11.22r. poniedz.         – ul. Bukowa

8.11.22r. wtorek           – Robotnicza, Słowiańska  Sobieskiego

9.11.22r. środa              – ul. E. Plater, Ledycka, Giełdowa

10.11.22r. czwartek     – ul. Lutycka /domki i bloki/

11.11.22r. piątek          –  ul Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa

12.11.22r. sobota         – ul. Lipowa, Akacjowa, Wrzosowa, Miodowa

13.11.22r. niedziela    – za zmarłych biskupów i kapłanów                                           

14.11.22r. poniedz.    – ul. Bydgoska

15.11.22r. wtorek    – ul. Świerkowa

16.11.22r. środa          – ul. Kasztanowa, Pracownicza, Składowa

17.11.22r. czwartek    – ul. Kalinowa, Klonowa, Malinowa, Agrestowa, Brzoskwiniowa, Jagodowa

18.11.22r. piątek        – ul. Jaworowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Serbska, Zaułek

19.11.22r. sobota       – ul. Bluszczowa, Jaśminowa, Topolowa

20.11.22r. niedziela   – wypominki bez nazwy ulic i oddane po czasie

21.11.22r. poniedz.    – ul. Kossaka /od torów do obwodnicy/

22.11.22r. wtorek      – ul. Rodakowskiego, Ogrodowa

23.11.22r. środa        – ul. Chełmońskiego, Michałowskiego

24.11.22r. czwartek  – ul. Wieniawskiego /domki i bloki/

25.11.22r. piątek       – ul. Gierymskiego, Szermentowskiego, Stańczyka

26.11.22r. sobota       – ul. Karłowicza, Morelowa

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Poświęcenie figury  św. Michała Archanioła

   W dniu 29 września 2022 r. w Uroczystość Świętych Archaniołów w Parafii św. Józefa w Pile ks. proboszcz Ryszard Ryngwelski dokonał uroczystego poświęcenia figury św. Michała Archanioła, zamówionej wcześniej i przywiezionej z Gargano we Włoszech. Tę piękną uroczystość poprzedziła trzydniowa nowenna do św. Michała Archanioła z modlitwą o wstawiennictwo Księcia anielskiego o boże łaski dla naszej parafii. Figura została procesyjnie wniesiona do kościoła i z należną czcią ustawiona na podwyższeniu. Po mszy św. parafianie mogli nabyć najnowszy numer czasopisma “Któż jak Bóg” oraz obrazki z wizerunkiem św. Michała Archanioła. Cieszymy się, że kolejny szczególny patron będzie opiekował się pilską parafią św. Józefa i wspomagał parafian w walce z siłami ciemności. Mamy także nadzieję, że anielskie orędownictwo przyczyni się do powstania parafialnego zastępu św. Michała Archanioła.

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM

 

RÓŻAŃCA

 

 

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych :

  “Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”.

  “Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: “Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”

   Papież Franciszek mówi nam jak ważne jest codzienne odmawianie różańca, i że sam z oddaniem to czyni. To Jan Paweł II był dla Franciszka inspiracją, aby modlić się każdego dnia różańcem. Będąc jeszcze kardynałem, napisał po śmierci Jana Pawła II: „Jeżeli dobrze pamiętam, było to w 1985 r. Pewnego wieczora poszedłem na wspólne odmawianie różańca, które prowadził Ojciec Święty. Klęczał tam przed tymi wszystkimi ludźmi. Grupa była bardzo liczna. Zobaczyłem Papieża od tyłu i powoli zacząłem zatapiać się w modlitwie. Nie byłem sam. Modliłem się wśród innych dzieci Bożych, do których sam należałem, i wszyscy inni zebrani tutaj pod przewodnictwem Ojca Świętego.

W trakcie modlitwy w jakiś sposób się rozproszyłem, szukając wzrokiem sylwetki papieża. Jego wielkie uczucie i prawdziwe oddanie były doskonale zauważalne. Czas mijał, a ja wyobrażałem sobie młodego księdza, członka seminarium, poetę, pracownika, dziecko z Wadowic… W tej samej pozycji, w jakiej wtedy tam klęczał, powtarzając Ave Maria. Jego autentyczność mnie zadziwiła. Poczułem, że ten człowiek wybrany, aby prowadzić Kościół, podążał ścieżką prowadzącą wprost do jego Matki, będącej w niebie, a drogą tą szedł od lat swojej młodości. Uświadomiłem sobie wagę słów Matki Bożej z Gwadelupe do św. Juana Diego: »Nie bój się, czyż nie jestem twoją matką?«. Zrozumiałem obecność Maryi w życiu Papieża. To świadectwo było dla mnie niezapomniane. Od tego momentu sam odmawiam codziennie różaniec”.

              “Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa”.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE: PONIEDZIAŁEK – SOBOTA: 18.30; NIEDZIELA: 17.30.

RÓŻANIEC DLA DZIECI: PONIEDZIAŁEK – ŚRODA – PIĄTEK: 16.30.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7:30, 18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego