AKTUALNOŚCI

OKRES WIELKANOCNY

Okres Wielkanocny w Kościele katolickim trwa 50 dni, od Niedzieli Zmartwychwstania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Bywa określany jako jeden dzień świąteczny, a nawet jako „Jedna Wielka Niedziela”. Jest to czas, w którym Kościół raduje się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Niedziela Zmartwychwstania stanowi tzw. I Niedzielę Wielkanocną. Po niej następuje oktawa uroczystości Zmartwychwstania, którą kończy II Niedziela Wielkanocna (święto Miłosierdzia Bożego), w tradycji zwana białą. Dni oktawy mają rangę uroczystości Pańskich.

Po upływie dwóch tygodni obchodzi się z kolei IV Niedzielę Wielkanocną, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu czytana  podczas Mszy św. Ewangelia ukazuje Jezusa jako Dobrego Pasterza, który oddaje swoje życie za owce. Kościół szczególnie mocno modli się w tę Niedzielę za powołanych oraz za nowe powołania do służby kapłańskiej.

Na czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu przypada Wniebowstąpienie Pańskie. Jednak, aby podkreślić rangę tej uroczystości, decyzją Konferencji Episkopatu Polski została ona przeniesiona na VII Niedzielę Wielkanocną.

W Okresie Wielkanocnym obchodzi się następujące święta i uroczystości /niektóre z nich zależne są od daty przypadającej Niedzieli Wielkanocnej/:

– Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – obchód ruchomy, wyznacza się ją na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca;

– święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną;

– 23 kwietnia – uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski;

– 25 kwietnia – święto św. Marka, Ewangelisty;

– 29 kwietnia – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy;

– 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski;

– 6 maja – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba;

– 8 maja – uroczystość św. Stanisława, patrona Polski;

– 14 maja – święto św. Macieja, Apostoła;

– 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski;

– 31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny;

– VII niedziela Wielkanocy – Wniebowstąpienie Pańskie

– 50 dni po Wielkanocy – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W okresie Wielkanocnym obowiązuje biały kolor szat liturgicznych (wyjątek stanowi jedynie Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kiedy to ubiera się kolor czerwony). Do innych oznak zewnętrznych należą:  krzyż z czerwoną stułą, paschał, baranek wielkanocny i figura Jezusa Zmartwychwstałego, umieszczone przy ołtarzu. Ponadto w liturgii okresu Wielkanocnego odmawia się modlitwę Regina Coeli w zastępstwie za Anioł Pański.

W 1215 r. Sobór Laterański IV wprowadził obowiązek przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym.  Ten przepis prawa kanonicznego jest aktualny do dziś.

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP  

   Papież Franciszek ogłosił specjalny Rok poświęcony Rodzinie „Amoris laetitia”, który został zainaugurowany w dniu 19 marca 2021 w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
W naszej parafii, w tym roku Mszy Św. odpustowej przewodniczył ks. Kazimierz Chudzicki proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny. Ksiądz Kazimierz podczas homilii przedstawił przymioty ojcostwa św. Józefa, jako wzoru do naśladowania. Zwracał uwagę na coraz częściej zaniedbywaną i niedocenianą rolę ojca w wychowaniu młodego człowieka. Niepokojący jest również brak obecności i towarzyszenia ojców w codziennym, życiu ich synów i córek.
Troska o materialne zaspokojenie potrzeb dzieci jest ważna, ale nie może brać góry nad wspólnie spędzonym czasem i odpoczynkiem. Zauważył, że nikt w dzisiejszych czasach nie oczekuje odpowiedzialności od mężczyzn, ojców. Wyrazem umniejszania roli ojca, było choćby, przytoczone przez Księdza Kazimierza hasło, które w ostatnim czasie pojawiło się na naszych ulicach: „mój brzuch, moja sprawa”.
Święty Józef, wbrew okolicznościom, które po ludzku były nie do zaakceptowania, odkładając na bok swoje racje, zaufał woli Bożej i z pełną odpowiedzialnością stanął w obronie godności Maryi i poczętego za sprawą Ducha Świętego Boga – Człowieka.
Szczególnym wyrazem naszej ufności w stawiennictwo Świętego Józefa było złożenie w Darze Ołtarza wypisanych przez parafian na kartkach próśb i podziękowań. W tym szczególnym Jubileuszowym Roku Świętego Józefa, Ksiądz Proboszcz zachęcił do odnowienia w naszej parafii, tradycji składania na ręce Świętego Józefa trudów i trosk dnia codziennego, i zanoszenia podziękowań za otrzymane łaski. Intencje można wkładać do skrzynki przy bocznym wejściu do kościoła.
Wszystkie prośby i dziękczynienia będą przedstawiane Bogu Wszechmogącemu za wstawiennictwem Świętego Józefa w cotygodniowej, środowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00.
Dodatkowo zachęcamy do refleksji nad osobą Świętego Józefa poprzez lekturę Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Świętego oraz dekretu Penitencjarii Apostolskiej o udzieleniu daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa (https://episkopat.pl/penitencjaria-apostolska-oglosila-odpusty-zwiazane-z-rokiem-sw-jozefa/).

 

WIELKI POST

Wielki Post jest okresem liturgicznym, który służy przygotowaniu wiernych do przeżycia świąt Wielkanocnych; jest czasem pokuty i nawrócenia.

Rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek przed wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej. Tradycyjnie trwa 40 dni na pamiątkę 40-dniowego postu Jezusa Chrystusa na pustyni.

W czasie Wielkiego Postu Kościół zaleca wiernym większą wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, częstą modlitwę (wspólnotową i indywidualną), udział w organizowanych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (odprawianych w piątki) oraz w Gorzkich Żalach (odprawianych w niedziele), udział w rekolekcjach parafialnych przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, zaangażowanie się w pomoc bliźnim (np. przez uczynek miłosierdzia, jakim jest jałmużna).

Wielki Post Krzyż

Od V Niedzieli Wielkiego Postu w polskich kościołach zakrywane są krzyże (do zakończenia liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek) oraz obrazy (do początku Wigilii Paschalnej).

Z kolei VI Niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu wierni przychodzą do kościołów wraz z palmami wielkanocnymi, które kapłan święci w trakcie mszy.

Od początku Wielkiego Postu aż do Wigilii Paschalnej aklamację Alleluja zastępuje się Chwała Tobie, Królu wieków albo Chwała Tobie, Słowo Boże , w trakcie liturgii nie jest wykonywany także hymn Chwała na wysokości Bogu (z wyjątkiem uroczystości), kapłani noszą fioletowe szaty liturgiczne (w Kościele katolickim fiolet uważany jest za barwę pokutną; dniem, w którym fioletowe szaty nie obowiązują jest IV Niedziela Wielkiego Postu – wówczas księżą mogą założyć szaty różowe, gdyż jest to dzień radości z powodu nadchodzącej Wielkanocy).

Rozpoczynamy w dniu dzisiejszym, nabożeństwo 40-godzinne poprzedzające Wielki Post, zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

17. II. ( środa) rozpoczynamy Wielki Post, który przygotowuje do obchodu Świąt Paschalnych. W środę będziemy odprawiać Mszę Świętą z posypaniem głów popiołem o godz. 9.00, 16.30 i 18.00.

W Wielkim Poście w piątki będziemy odprawiać Drogi Krzyżowe 8.00, 18.30, w niedzielę Gorzkie Żale 17.15.

Zapraszam wszystkich do udziałuw tych nabożeństwach pokutnych!!!

 

 

 

Boże Narodzenie

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Z ogromną radością wyczekujemy przyjścia Pana. “A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami “(J1,14). Oto Słowo przychodzi dzisiaj na świat i chce zamieszkać między nami. Ta wielka wiara i nadzieja w Słowo, które stworzyło świat, napawa szczęściem i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Boży Syn zamieszkał w człowieku i przychodzi dzisiaj do nas. Musimy godnie przygotować naszą duszę na przyjęcie Jezusa do serca, aby ta Miłość mogła rozlać się w całym ciele i umocniła nas w dążeniu do jednego wspólnego i właściwego celu – w dążeniu do świętości. Bóg powinien stać się centrum naszego życia, Jego wszechobecność aż ściska za serce, bo jako troskliwy Ojciec pragnie dla nas życia wiecznego w Jego Domu. Dziś posyła do nas swego Syna, aby przygotował nam drogę do zbawienia.

Boże Narodzenie jest świętem światła. Jezus przychodzi na świat w nocy, w ciemności, może jest to nasza ciemna dusza, ciemne grzechy, myśli, ale On przychodzi, aby rozświetlić nasze dusze i serca. Jest Światłością tego świata, nadzieją i nieskończoną Miłością. Szopka w naszej kaplicy symbolizuje ubóstwo, odrzucenie i pogardę z jaką musiał się zmierzyć Jezus w chwili przyjścia na świat. Ta szopka jest dla nas wezwaniem do otwarcia naszych serc na tę mistyczną tajemnicę życia. Na całym świecie głoszą dziś Narodzenie Pana, narodzenie Światłości tego świata. Idźmy więc i my do swoich domów, do swoich rodzin głosić tę wielką tajemnicę Bożego Narodzenia. Pozwólmy Jezusowi zamieszkać wśród nas, w naszych umysłach, ciałach, niech oświeca nam drogę.

Na czas Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzę Wam spotkania z Miłością, która zmienia świat. Doświadczenia niewinnej czystości w osobie Dziecięcia z Betlejem. Mocy bijącego z groty światła, które opromienia ludzkie serca i porywa umysły ku poznaniu prawdy. Pokoju upragnionego w tylu miejscach na Ziemi i w naszej duszy. Spotkania z bliskimi, którzy są tak nam drodzy i z tymi, których już nie ma, a są tak blisko. Odwagi, by przebaczyć i stać się wolnym.

Duszpasterze Parafii

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego