AKTUALNOŚCI

ADWENT

W niedzielę, 29 LISTOPADA, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. nawoływań proroków do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa – w każdej Mszy św. padają słowa: “abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Z Adwentem w Polsce nierozłącznie kojarzą się Roraty – Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle wcześnie rano. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – “Rorate coeli” (Niebiosa, spuśćcie rosę). Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa.

Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Rozpoczęcie tygodnia wiąże się z zapaleniem kolejnej świecy. W dawnych czasach podczas Rorat, król Polski kładąc płonącą świecę na ołtarzu oświadczał: „Gotów jestem na sąd Boży”, za nim czynił to prymas Polski mówiąc: „sum paratus ad adventum Domini”. Potem czynność tę powtarzali kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop powtarzając słowa króla.

Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela “Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Przez wieki Adwent miał charakter pokutny. Znalazło to wyraz m. in. w staropolskim przysłowiu: „Święta Katarzyna klucz zgubiła, Święty Jędrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz”. Na Podlasiu istniał dawniej zwyczaj „otrąbywania Adwentu” rano i wieczór przez chłopców wiejskich na ligawkach, na których przygrywali również w czasie rorat. Miało to przypominać trąby archanielskie, które poprzedzać będą Sąd Ostateczny.

Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktywności różnych bractw. Przy kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem i muzyką uświetniały celebracje, przez co przyciągały wiernych i upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. w Warszawie istniało również Bractwo Roratnie, które ze sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom ubogim.

Najstarsze wzmianki potwierdzające istnienie Adwentu pochodzą z IV w. i dotyczą terenów Hiszpanii i Galii. W Rzymie zwyczaj ten znany był od VI wieku. Za czasów papieża Grzegorza Wielkiego obejmował on cztery tygodnie przed świętami. Przez szereg stuleci istniała różnica, co do długości okresu Adwentu, między dwoma tradycjami: gregoriańską (4 tygodnie) i gelazjańską (5 tygodni). Tak było do końca XI w. Za tradycją Gregoriańską opowiedział się synod w Orleanie (999 r.). W Polsce na podstawie homiliarzy wawelskich stwierdzono, że jeszcze w XII w. obchodzono 5 niedziel adwentowych.

W NASZEJ PARAFII RORATY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU O GODZ. 18.00

 

NABOŻEŃSTWA WYPOMINKOWE

Najbliższe tygodnie to czas wspominania naszych bliskich zmarłych i odwiedzin ich grobów. Pamiętajmy również o wdzięcznej modlitwie za ich dusze – o zamówieniu Mszy św.  i o wypominkach. Są to modlitwy za zmarłych wraz ze wspominaniem ich imion i nazwisk. Na wypominki przyjmujemy w zakrystii i w ciągu tygodnia w kancelarii.”

Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Nabożeństwa Wypominkowe w naszej parafii będą sprawowane codziennie
od 2 do 29 listopada o godz. 17.30.

 Poniżej przedstawiamy plan odczytywania wypominek  wg ulic naszej parafii.

2.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 Lelewela nr nieparzyste
3.11 WTOREK 17.30 Za zmarłych budowniczych i dobrodziejów kościoła
4.11 ŚRODA 17.30 Lelewela nr parzyste
5.11 CZWARTEK 17.30 Korczaka
6.11. PIĄTEK 17.30 Bukowa
7.11 SOBOTA 17.30 Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa
8.11. NIEDZIELA 17.30 Za poległych w obronie ojczyzny
9.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 E. Plater, Ledycka, Giełdowa
10.11 WTOREK 17.30 Robotnicza, Słowiańska, Sobieskiego
11.11 ŚRODA 17.30 Lutycka (domki + bloki)
12.11 CZWARTEK 17.30 Lipowa, Akacjowa, Wrzosowa, Miodowa
13.11 PIĄTEK 17.30 Rodakowskiego
14.11 SOBOTA 17.30 Zaułek, Serbska, Jaworowa, Jałowcowa, Modrzewiowa
15.11 NIEDZIELA 17.30 Za zmarłych biskupów i kapłanów
16.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 Składowa, Pracownicza, Kasztanowa
17.11 WTOREK 17.30 Świerkowa
18.11 ŚRODA 17.30 Kalinowa, Klonowa, Malinowa
19.11 CZWARTEK 17.30 Bluszczowa, Jaśminowa, Topolowa
20.11 PIĄTEK 17.30 Ogrodowa
21.11 SOBOTA 17.30 Agrestowa, Brzoskwiniowa, Jagodowa
22.11 NIEDZIELA 17.30 Za dzieci utracone i poronione
23.11 PONIEDZIAŁEK 17.30 Michałowskiego, Chełmońskiego
24.11 WTOREK 17.30 Bydgoska
25.11 ŚRODA 17.30 Wieniawskiego (domki + bloki)
26.11 CZWARTEK 17.30 Karłowicza, Morelowa
27.11 PIĄTEK 17.30 Kossaka
28.11 SOBOTA 17.30 Szermentowskiego, Gierymskiego, Stańczyka
29.11 NIEDZIELA 17.30 Bez nazwy ulicy + wypominki oddane po terminie

 

Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka

Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka „A nadzieja zawieść nie może” odbędą się w terminie 16-18 października w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu k. Piły. Trwają zapisy. Organizuje je Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie.

Adresowane są do rodziców, którzy stracili dziecko w różnych okolicznościach: w wyniku poronienia, wypadku, choroby, samobójstwa, czy morderstwa. W programie msza św., konferencje, spotkania z psychologiem oraz kapłanem, rozmowy z innymi rodzicami po stracie dziecka. Początek rekolekcji w piątek o 17.00, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00. Na rekolekcje mogą przyjechać małżonkowie oraz osoby indywidualne.

Można się zgłaszać pod numerem telefonu 696 918 401 bądź mailowo na adres: rekolekcje.stratadziecka@gmail.com.  Koszt 150 zł od osoby. Informacje o rekolekcjach dostępne są na stronie www.diecezjakoszalin.pl.

 

 

 

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

 

W niedzielę 6 września br., gościliśmy w naszej parafii kleryka Mateusza z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Kl. Mateusz spędził cały dzień w naszej parafii modląc się o nowe powołania, kwestując na rzecz Seminarium a na każdej Mszy Św. odczytał list nowego rektora seminarium ks. Jarosława Kwietnia,  który po tragicznej śmierci wieloletniego rektora ks. Wojciecha Wójtowicza został powołany do pełnienia tej funkcji.

 “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2).
Dodatkowo jako parafia mamy to błogosławieństwo, że w tym roku swoje powołanie będzie rozeznawał w Seminarium jeden z naszych parafian. A tych, którzy się jeszcze wahają, Ksiądz Rektor Jarosław Kwiecień zaprasza do podjęcia wspólnie wyzwania i wspólnego rozeznawania powołania na roku propedeutycznym (czas przygotowania do formacji w seminarium). Kandydaci mogą się zgłaszać do końca września br.
Nasz parafianin i pozostałych trzech kandydatów, kapłanów i biskupów możemy wspierać poniższą modlitwą:

“Panie Jezu, który powołujesz ludzi do Twojej służby w Kościele, błagamy Cię pokornie: poślij robotników do Twojej winnicy. Spraw, aby wszyscy, których wybrałeś do służby kapłańskiej, poszli za głosem Twego wezwania. Tych, którzy je realizują, to jest alumnów Seminarium Koszalińskiego, prowadź bezpiecznie na drodze do kapłaństwa, napełnij ich duchem modlitwy, wiary i miłości. Wzmacniaj w powołaniu biskupów i kapłanów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Błogosław ich trudy i prace. Spraw, aby byli solą ziemi, która chroni od wszelkiego zepsucia, i aby byli światłem świata. Udziel im łaskawie mądrości, cierpliwości i mocy, aby głosili Twoją chwałę i szerzyli Twoje Królestwo w ludzkich sercach. Matko Bolesna, Pani Skrzatuska, oddajemy Ci powołanych i całą Rodzinę Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Amen.

 

Święty Janie Kanty, patronie naszego seminarium – módl się za nami.”
Osoby chętne, które chciałyby ofiarować swoją codzienną modlitwę i cierpienia, w intencji rozeznających powołanie do życia kapłańskiego i o umocnienie dla naszych kapłanów, mają również możliwość przystąpienia do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Szczegóły o tym kim są i jak można zostać Przyjacielem seminarium można znaleźć na stronie http://www.wsdkoszalin.eu/article-34 lub dopytać Księdza Proboszcza.

 

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Mini Poradnik