HISTORIA PARAFII

XXV lecie Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P.
w Pile
  
      
         19.11.1992 r. Bp Czesław Domin – Ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej podpisał dekret erygujący Parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pile, który wszedł w życie w I Niedzielę Adwentu tj. 30.11.1992 r. Terytorium Parafii zostało wytyczone z części Parafii św. Antoniego w Pile i objęło w znacznym stopniu dzielnicę Piły o nazwie PODLASIE. Siedzibą Parafii i Kościoła został obiekt przy ul. Korczaka 79, który OO. Kapucyni z Parafii św. Antoniego – poprzedni gospodarze – rozpoczęli budować, wylewając fundamenty i fragmenty murów. Pierwszym Proboszczem Parafii św. Józefa został mianowany Ks. Prałat Ryszard Kierzkowski, mając do pomocy Wikariusza Ks. Janusza Brzosko. Mimo początkowych, trudnych warunków, stopniowo zaczęła kształtować się nowa Parafia w wymiarze materialnym i duchowym. Budowa kościoła i plebanii zakończyła się 1.10. 2000 r. konsekracją świątyni  przez ówczesnego Biskupa Diecezjalnego Marina Gołębiewskiego. W kolejnych latach ozdabiano i wyposażano wnętrze świątyni, by jak najlepiej mogła służyć wiernym. Pojawiła się witraże, meble w prezbiterium, tapicerka na ławkach, konfesjonał zamknięty, komplet  8 obrazów w prezbiterium, schody granitowe, organy itd. Również pomieszczenia na plebanii przeszły gruntowny remont, modernizację i wyposażenie. Równolegle ze strukturą materialną powstawały grupy i wspólnoty duszpasterskie, a wśród nich: 8 róż Żywego Różańca, Caritas Parafialna, Wspólnota Szkaplerzy Św., Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, 2 kręgi Domowego Kościoła, Neokatechumenat /przez 2 lata/, katecheci, Schole dziecięca i młodzieżowa, zespół muzyczny Exodos, Krąg Biblijny, ministranci, lektorzy, animatorzy parafialni, 2 doradczynie życia rodzinnego i 8 szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii.
            Pierwszym skromnym jubileuszem Parafii był obchodzony Jubileusz XXV lecia Parafii dnia 19.11.2017 r. Eucharystii dziękczynnej przewodniczył Bp Krzysztof Włodarczyk, któremu towarzyszyło kilkunastu kapłanów i rzesza wiernych. Dwoje bardzo zaangażowanych Parafian – Państwo Krystyna i Józef Nowakowie, zostali odznaczeni papieskimi medalami Benemerenti, które wręczył Bp K. Włodarczyk. On też dokonał poświęcenia nowo zainstalowanych organów, sprowadzonych z Holandii /z Rotterdamu/.
         Z perspektywy ćwierćwiecza warto wspomnieć najbardziej zaangażowanych budowniczych kościoła i plebanii. Niektórzy odeszli już do wieczności a pozostali byli obecni na uroczystości jubileuszowej. Są wśród nich: + Dionizy Pabich, + Tadeusz Kuriata, Zygmunt Proń, Janusz Piwko, Józef Czapiewski, Zdzisław Kordowski, Zygmunt Grzegorek, Tadeusz Słodowy, Józef Nowak, Ryszard Czyczyn – Ejgird, Maciej Górzyński i inni.
S T A T Y S T Y K I:
1. – Proboszczowie:  – Ks. Ryszard Kierzkowski   1992 – 2008
                               – Ks. Ryszard Ryngwelski    2008 –
2. Wikariusze:    – Ks. Janusz Brzosko               1992 – 1993 
                             – Ks. Zenon Janczewski        1993 – 1997
                             – Ks. Tomasz Leniec              1994 – 1994
                             – Ks. Tadeusz Ceynowa        1995 – 1996
                             – Ks. Tomasz Szugalski         1996 – 1999
                             – Ks. Marek Adamczewski     1997 – 2001
                             – Ks. Dariusz Szyba               1999 – 2005
                             – Ks. Arkadiusz Jędrasik         2001 – 2004
                             – Ks. Dawid Fuławka              2004 – 2007
                             – Ks. Jarosław Krylik               2005 – 2008
                             – Ks. Paweł Mielnik                 2007 – 2009
                             – Ks. Dariusz Leśniewski        2009 – 2011
                             – Ks. Przemysław Tymecki      2011 – 2012
                             – Ks. Mariusz Rzędzian           2012 – 2016
                             – Ks. Emil Siemaszko              2016 – 2017
                             – Ks. Piotr Łowicki                   2017 – 2021
                             – Ks. Piotr Świątkowski           2021 –

 

3. Diakoni:          – Ks. dk. Radosław Występski
4. Wizytacje biskupie:  – 1998 – Bp Marian Gołębiewski
                                                – 2003 – Bp Paweł Cieślik
                                                – 2009 – Bp Paweł Cieślik
                                                – 2013 – Bp Krzysztof Zadarko
                                                              – 2019 – Bp Krzysztof Zadarko
5. Misje św. :           – 1999 – Misje Ewangelizacyjne
                                – 2009 – Misje o Miłosierdziu Bożym                                                                                                                – 2019 – Misje Ewangelizacyjne
6 Rekolekcje parafialne i szkolne: – 48 serii rekolekcji adwentowych i wielkopostnych
7. Sakramenty św.:
    – Chrzty                     – 1345 osób
    – Bierzmowanie         – 1794 osób
    – Eucharystia             – 1633 osób
    – S. Pokuty                – ok. 30 tys. penitentów         
    – S. Chorych              –  1235 osób
    – Powołania               – Ks. Michał Kwiatkowski SDB
                                      – S. Mariola Oleszczyk Salezjanka
                                      – S. Paulina Rudzińska Felicjanka
                                        / z terenu Parafii pochodzą także:/
                                      – Ks. Henryk Ozga – Diec. Szczecińska
                                      – Ks. Zdzisław Duma OFMCap.
    – S. Małżeństwa         – 551 par
    – Pogrzeby                 – 786 osób    
          Bogu niech będą dzięki za wszystko kogo i co stanowi Parafię św. Józefa Obl. NMP w Pile w pierwszym ćwierćwieczu oraz z wiarą i nadzieją patrzymy w przyszłość kontynuując rozpoczęte dzieło na chwałę Bożą i pożytek ludzi.
AMDG – Ad Maiorem Dei Gloriam  / na większą chwałę Bożą/!

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego