Doradca Życia Rodzinnego

Miło nam poinformować, że w naszej Parafii istnieje możliwość umówienia się na spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego.

Kim są doradcy życia rodzinnego?

To katolicy świeccy, którzy służą rodzinie. Funkcję taką pełnią osoby, działające na podstawie misji biskupa diecezjalnego. Podstawowym zadaniem doradcy jest pomoc rodzinie poprzez poradnictwo specjalistyczne, dlatego kompetencje doradców są ważne.

Do zadań doradców życia rodzinnego należy wspieranie młodych ludzi w przygotowaniu do małżeństwa, ale także pomoc małżeństwom, gdy pojawiają się trudności, konflikty i problemy.

Doradcy życia rodzinnego w naszej parafii  służą pomocą narzeczonym i małżonkom w zakresie:

* ukazywania właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
* przygotowania do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa,
* kształtowania postaw pro-rodzinnych,
* uczenia zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
* planowania potomstwa,
* doświadczania przez małżonków kryzysu,
* omawiania ewentualnych wątpliwości dotyczących zawarcia związku małżeńskiego przez osoby żyjące w wolnym związku lub w związku cywilnym bez przeszkód,
* towarzyszenia osobom żyjącym w separacji, rozwiedzionym i opuszczonym, które nie zdecydowały się na życie w kolejnym związku,
* wsparcia  rodziców  po stracie dziecka i małżonkom  doświadczającymi problemów w zakresie płodności, a także osobami dotkniętym  skutkami zabiegu przerwania ciąży i tzw. metody in vitro.
* procedur dot.  pochówków dzieci martwo urodzonych oraz zmarłych w wyniku poronienia (patrz Dzieci Utracone – Mini Poradnik) lub zabiegu przerwania ciąży

Narzeczeni i małżonkowie poszukujący spotkania i rozmowy o sytuacji w której się znaleźli mogą kontaktować się telefonicznie z Dorotą tel. +48 501 658 067 lub Agnieszką tel. +48 600 276 527.