CHRZEST

Brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej. (Kan. 849)

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • personalia rodziców dziecka /imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania.
  • dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania
  • zaświadczenia od chrzestnych /z parafii miejsca zamieszkania/ stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji. Nie można dopuścić do pełnienia funkcji chrzestnego lub chrzestnej osoby żyjącej w związku niesakramentalnym lub młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. UDZIELANY JEST W PARAFII W CZASIE MSZY ŚWIĘTYCH. (WG USTALEŃ Z RODZINĄ)

Nauka przed chrztem św. dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy św. wieczornej o godz.18.30

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego