KAPŁAŃSTWO

Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego. (Kan. 1008)

Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat.

Są one udzielane przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną, przepisaną dla poszczególnych stopni w księgach liturgicznych (Kan. 1009 § 1 i § 2)

  • Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w każdy I czwartek miesiąca podczas nabożeństwa z wystawionym Najświętszym Sakramentem.
  • Grupą wspierającą kleryków jest Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, która modlitwą i ofiarą pomaga w rozwoju powołania kandydatom do kapłaństwa.
  • Kandydaci, którzy wyrażają wolę wstąpienia do Seminarium Duchownego lub Zakonu powinni zgłosić się do Ks. Proboszcza lub ks. Katechety po bliższe informacje na ten temat.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
7.30, 18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego