NAMASZCZENIE CHORYCH

Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. (Kan. 998)

– Stałe grupy chorych są obsługiwane sakramentalnie w I piątki i I soboty miesiąca.
– Osoby chore lub takie, które uległy poważnemu wypadkowi mogą liczyć na posługę duszpasterską w każdym czasie – po uprzednim zgłoszeniu.