NAMASZCZENIE CHORYCH

Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. (Kan. 998)

– Stałe grupy chorych są obsługiwane sakramentalnie w I piątki i I soboty miesiąca.
– Osoby chore lub takie, które uległy poważnemu wypadkowi mogą liczyć na posługę duszpasterską w każdym czasie – po uprzednim zgłoszeniu.

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie:

Poniedziałek – Sobota:
18.00

Niedziela: 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00

więcej

Dzieci Utracone – Miniporadnik

Doradca Życia Rodzinnego