POGRZEB KATOLICKI

Uzgadniając sprawy związane z pochówkiem osoby zmarłej należy w kancelarii parafialnej przedstawić:

  • Akt zgonu z USC
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu /zaświadczenie od kapelana szpitala/

W naszej parafii Msza św. za osobę zmarłą jest odprawiana na godzinę przed ceremonią pogrzebową na cmentarzu.